Κι αν η αγάπη είναι μια λατρεία για αυτό που είναι ευάλωτο στον χρόνο;…

kt6nk01.jpg

Ηumans are here to rock the galaxy and fairies could be people in flesh and blood but nobody believes in them because they are searching for tiny creatures with delicate wings.

Advertisements