Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προσφεύγει για μια ακόμη φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητά την απελεύθερωση του κλάδου των μεταφορικών υπηρεσιών

Η απελευθέρωση αυτή, εάν επιτευχθεί, θα δώσει αποφασιστικό χτύπημα στην ακρίβεια που βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής λόγω της πτώσης του κόστους των μεταφορικών υπηρεσιών που θα φέρει η έκθεση του συγκεκριμένου τομέα στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό.

http://www.greekliberals.net/civilaction/content/view/416/108/

Advertisements