Σήμερα ανανέωσα την λίστα με τα mp3 μου.
Βρίσκεται στο αγγλικό μπλογκ μου.

http://marilena-r.livejournal.com/74456.html

Κάποιες κριτικές…
ΚΑΤ-TUN solos
KAT-TUN III – Queen of Pirates

Και κάποιοι στίχοι. (Δηλαδή περίπου. Είναι η εισαγωγή από το 12 o’clock, και ακούγεται ΔΥΝΑΤΑ. Ο Μπακανίσι μας πάλι μιλάει αγγλικά, αν και αυτή τη φορά οι στίχοι δεν είναι δικοί του.)
1 o’clock, I woke up late, still hung over from the night before, wait
2 o’clock, I’m ready to leave, final check in the mirror, I look like shit, haha
3 o’clock, I’m on my way, checking my pocket, fuck, forgot my keys
4, 5, 6, 7 o’clock, up in the gym, mmm, working on my guns
8 o’clock, I’m back home, drinking my protein
9, 10 o’clock, getting ready, looking good for the ladies
11 o’clock, then I have some vodka to warm up for the night
12 o’clock, I’m heading out the door to get drinking and party again

(credit to hanabi_lyrics @ livejournal)

Advertisements